Kosten

De kosten van de kinderopvang KDV De Speeldoos, Someren (Dagopvang  0 - 4 jaar)

KDV De  Speeldoos heeft voor 2021 haar uurtarief vastgesteld op:                                                                   € 8,45 / uur.
De maximale vergoedingsbedrag van de belastingdienst is voor 2021 vastgesteld  op:                                  € 8,46 / uur. 
Maandelijks bruto kosten als wekelijks een dag gedurende de gehele maand wordt afgenomen                  € 366,17
Maandelijks bruto kosten als wekelijks een halve dag gedurende de gehele maand wordt afgenomen        € 183,08
Het  volledig vastgestelde uurtarief van het KDV valt onder de vergoeding van de belastingdienst.

Kinderopvangtoeslagtabel 2021 inclusief werkgeversbijdrage. percentage van de kosten van kinderopvang 2021:

(gezamenlijk) 
toetsingsinkomen 

Vergoeding van de overheid
Procenten van de kosten
Eigen bijdrage
€ / uur
 VANAF TOT Eerste kind Tweede kind e.v. kind Eerste kind  Tweede kind
lager dan € 20.302 96,00% 96,00% 0,34€ / uur 0,34€ / uur
€ 29.761 € 31.214 92,60% 95,10% 0,63€ / uur 0,41€ / uur
€ 50.408 € 52.036 82,40% 94,60% 1,49€ / uur 0,46€ / uur
€ 71.203 € 74.396 69,90% 91,70% 2,54€ / uur 0,70€ / uur
€ 90.371 € 93.562 56,20% 88,60% 3,70€ / uur 0,96€ / uur
€ 100.016 € 103.287 49,60% 87,00% 4,26€ / uur 1,10€ / uur
€ 119.645 € 122.916 37,60% 84,10% 5,27€ / uur 1,34€ / uur
           

(De volledige lijst kunt u terug vinden op de belasting website)

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvangtoeslag/bedragen-kinderopvangtoeslag-2021

Het toetsingsinkomen van een jaar, is de samenstelling van:
-de optelling van de inkomsten: -salaris
-uitkering
-alimentatie
 
-minus de kosten voor:     -hypotheekaftrek
-betaalde alimentatie
-giften
-ziekte- en studiekosten


* De kosten zijn inclusief luiers, lunch en gezonde tussendoortjes.